Op-Art a un très grand stock de pièces d'occasion Opel, Saab, Chevrolet, Renault Trafic et Renault Master à des prix très avantageux. Avec 3 mois de garantie!

Op-Art levert een belangrijke bijdrage aan het milieu


Met tweedehands Opel, Saab en Chevrolet onderdelen biedt Op-Art niet alleen een goedkope, maar ook een milieuvriendelijke oplossing. Elk wrakstuk wordt gedemonteerd met oog op maximale recuperatie.

Dankzij deze recuperatie van Opel, saab en Chevrolet onderdelen is er geen enkel verlies van grondstoffen of energie en kunnen we spreken over recyclage in de meest zuivere vorm. Hiermee staat Op-Art als autodemontagebedrijf op de tweede trede van het ladderprincipe:
  • Voorkomen van afval
  • Hergebruik van onderdelen
  • Hergebruik van grondstoffen
  • Verbranding van materialen met energierecuperatie
  • Verbranding van materialen zonder energierecuperatie of storten

Sinds maart 2006 is Op-Art een erkend autodemontagebedrijf

Alle sloopbedrijven zijn sinds 2006 wettelijk verplicht om zich te laten controleren en erkennen.

Om deze erkenning te bekomen, wordt Op-Art jaarlijks gekeurd door een onafhankelijk controle-organisme (Vinçotte, AIB,..). OVAM (Openbare afvalmaatschappij) levert vervolgens een attest af. Dit attest houdt onder meer in dat Op-Art autowrakken op een vloeistofdichte vloer moet depollueren en ook de stockage ervan dient plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer met afwatering via een olie- en benzine-afscheider.

Andere verplichtingen van een erkend centrum zijn o.a. het on-line afmelden van voertuigwrakken bij de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) Op deze manier wordt vermeden dat autowrakken opnieuw in het verkeer terecht komen.  De laatste eigenaar van het voertuig krijgt van een erkend centrum een attest dat bewijst dat het voertuig definitief is uitgeschreven bij DIV.

Van de wrakstukken die binnenkomen en de materialen en onderdelen die buitengaan, moet Op-Art het gewicht bepalen. Op deze manier kan berekend worden welk percentage van het autowrak wordt gerecycleerd. Op Europees niveau ligt de lat op 95 % hergebruik. Dit cijfer moet dus steeds met adequate meetgegevens gestaafd worden en gerapporteerd aan de overheid.  Alle Europese erkende centra sturen daarom de gegevens door naar een centrale databank.

Onderdelen, ferro en non-ferrometalen, banden, systeemvloeistoffen, restsubstantie... alles dient gewogen te worden. In de toekomst zal het recyclagepercentage van autowrakken nog verder worden opgetrokken, maar ook los daar van heeft Op-Art de ambitie om zoveel mogelijk Opel en Saab onderdelen te recupereren.

Voor meer informatie over deze erkenning kan u surfen naar www.febelauto.be.Op-Art is ook lid van de beroepsvereniging FEVAR, de Federatie van Autodemontagebedrijven.